โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main MenuSkip Course categoriesSkip LoginSkip Online Users
 

Online Users

(last 5 minutes)
None
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
web counter
web counter
 
 
 
 
การเรียนการสอนแบบอิเล็คทรอนิกส์ สายงานกิจการพลเรือน


ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม
 

ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)

Course categories

 
วิชากิจการพลเรือน 
 วิชากิจการพลเรือน
วิชาการประชาสัมพันธ์ 
 หลักการประชาสัมพันธ์
 การประชาสัมพันธ์
วิชาความมั่นคง 
 วิชาคนกลุ่มน้อยThis course allows guest users to enter
 วิชาปัญหาเขตแดนระหว่างประเทศThis course allows guest users to enter
 วิชาประสบการณ์การทำงานในพื้นที่ จชต.Summary
วิชาสถาบัน ชาติ ศาสนา 
 อุดมการณ์ทหาร
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 วิชาการศึกษาเป็นคณะวิชากิจการพลเรือน(สน.การปฏิบัติทางทหาร)Summary
 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวันSummary
 วิชาการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆThis course allows guest users to enter
 วิชาการศึกษาดูงานภายใน กทม-ปริมณฑลThis course allows guest users to enterSummary
 วิชาการอบรมจริยธรรมSummary

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ 
 วิชาเอกลักษณ์ของชาติและวัฒนธรรมไทยSummary
หลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ 29 
คลังตำรา 
 แนะนำหลักสูตรSummary

ตำรา/เอกสารกิจการพลเรือน 
 วิชากิจการพลเรือน

ตำรา/เอกสารปฏิบัติการจิตวิทยา 
 วิชาความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการจิตวิทยาSummary
 วิชา การปฏิบัติการจิตวิทยา

ตำรา/เอกสารประชาสัมพันธ์ 
 วิชาการประชาสัมพันธ์Summary

ตำรา/เอกสารการเสริมสร้างอุดมการณ์ 
 วิชาอุดมการณ์ความรักชาติSummary
 

 
 
Skip Calendar
 

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
  1 2 Today Wednesday, 3 September 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30     
 
Skip หลักสูตรการศึกษา/อบรมSkip Recent Activity
 

Recent Activity

Activity since Monday, 1 September 2014, 10:11 AM

Nothing new since your last login

 
Skip Search Forums
 

Search Forums