โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

You are not logged in. (Login)
 
 
 
Skip Main MenuSkip Course categoriesSkip LoginSkip Online Users
 

Online Users

(last 5 minutes)
None
 
 
จำนวนผู้เยี่ยมชม
web counter
web counter
 
 
 
 
การเรียนการสอนแบบอิเล็คทรอนิกส์ สายงานกิจการพลเรือน

ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม 

ข่าวและประกาศ

(No news has been posted yet)

Course categories

 
หมวดวิชากิจการพลเรือน 
 วิชากิจการพลเรือน
หมวดวิชาการประชาสัมพันธ์ 
 หลักการประชาสัมพันธ์
 การประชาสัมพันธ์
หมวดวิชาการปฏิบัติการจิตวิทยา 
 301วิชา หลัก ปจว.
 302วิชา การรณรงค์ทาง ปจว.
 303วิชา การวิเคราะห์เป้าหมาย
 304วิชา ข่าวกรอง ปจว.
 305วิชา การโฆษณาชวนเชื่อและการต่อต้าน
หมวดวิชาเสริมสร้างอุดมการณ์ 
รายวิชาที่มีการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 วิชาการศึกษาเป็นคณะวิชากิจการพลเรือน(สน.การปฏิบัติทางทหาร)Summary
 วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาในชีวิตประจำวันSummary
 วิชาการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆThis course allows guest users to enter
 วิชาการศึกษาดูงานภายใน กทม-ปริมณฑลThis course allows guest users to enterSummary
 วิชาการอบรมจริยธรรมSummary

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ 
 วิชาวิวัฒนาการทหารไทยSummary
 วิชาเอกลักษณ์ของชาติและวัฒนธรรมไทยSummary

วิชากิจการพลเรือน 
 วิชานโยบายด้านกิจการพลเรือนThis course allows guest users to enter

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 
 วิชาการปฏิบัติการในพื้นที่เขตหลัง
 วิชาการสรุปข่าวThis course allows guest users to enterSummary
 วิชาการแก้ปัญหางาน ปจวThis course allows guest users to enterSummary
 วิชากิจการพลเรือนในการรักษาสันติภาพSummary

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุุนพลเรือน 
 การศึกษาเป็นคณะฯ(สนับสนุนพลเรือน)
 วิชาการบรรเทาสาธารณภัยThis course allows guest users to enterSummary
 วิชาแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนThis course allows guest users to enterSummary
หลักสูตรนายทหารปฏิบัติการจิตวิทยา รุ่นที่ 29 
หลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 32 
 การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
 วิชาสถานการณ๋ข่าวในประเทศ และต่างประเทศ(การสรุปข่าว)Summary
 วิชาการกิจการพลเรือน
 วิชาการประชาสัมพันธ์
 วิชาศิลปการพูด
คลังตำรา 
 แนะนำหลักสูตรSummary

ตำรา/เอกสารกิจการพลเรือน 
 วิชากิจการพลเรือน

ตำรา/เอกสารปฏิบัติการจิตวิทยา 
 วิชาความรู้เบื้องต้นในการปฏิบัติการจิตวิทยาSummary
 วิชา การปฏิบัติการจิตวิทยา

ตำรา/เอกสารประชาสัมพันธ์ 
 วิชาการประชาสัมพันธ์Summary

ตำรา/เอกสารการเสริมสร้างอุดมการณ์ 
 วิชาอุดมการณ์ความรักชาติSummary
 

 
 
Skip Calendar
 

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 Today Friday, 24 October 24 25
26 27 28 29 30 31  
 
Skip หลักสูตรการศึกษา/อบรมSkip Recent Activity
 

Recent Activity

Activity since Wednesday, 22 October 2014, 05:36 PM

Nothing new since your last login

 
Skip Search Forums
 

Search Forums