โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)
fanpage
CIVIL AFFAIRS SCHOOL
แบบประเมินออนไลน์
ประเมินผู้สอน/วิชาตามหลักสูตร
เอกสารดาวน์โหลด
Download..ฟรี เอกสาร/คู่มือต่างๆSkip สมาชิกออนไลน์

สมาชิกออนไลน์

(ในช่วง 5 นาทีที่ผ่านมา)
ไม่มี
k
 
 
..


เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 24

ระหว่างวันที่ 20 เม.ย.-2 มิ.ย.60

ข่าว/ประชาสัมพันธ์

รูปภาพของJ.RAN Prangson
เปิดการอบรม
โดย J.RAN Prangson - จันทร์, 17 ตุลาคม 2016, 12:42PM
 

รร.กร.กร.ทบ. เปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารกิจการพลเรือน รุ่นที่ ๔๒
ระยะเวลาการอบรม ๑๐ สัปดาห์ ตั้งแต่ ๑๙ ต.ค.๕๙ ๒๕ ธ.ค.๕๙(แก้ไขโดย ฉัตรระวี แสนทวีสุข - จันทร์, 19 ตุลาคม 2016, 01:43PM)

(แก้ไขโดย ฉัตรระวี แสนทวีสุข - พุธ, 21 กันยายน 2016, 01:15PM)


ประเภทของรายวิชา

หมวด1 วิชากิจการพลเรือน

วิชาการปฏิบัติการกิจการพลเรือน2

วิชาฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือน

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุุนพลเรือน
หมวด2 วิชาการประชาสัมพันธ์3

วิชาการพูดเพ่ื่อการประชาสัมพันธ์1

วิชาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์1

วิชาหลักการประชาสัมพันธ์1

วิชาประชามติกับการสำรวจทัศนคติ1
หมวด3 วิชาการปฏิบัติการจิตวิทยา

วิชาหลักพื้นฐานการ ปจว.2

วิชาข่าวกรอง ปจว.1

วิชาการโฆษณาชวนเชื่่อ และการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่่อ1
หมวด4 วิชาเสริมสร้างอุดมการณ์

วิชาอุดมการณ์ทางการเมือง2

วิชาอุดมการณ์ทหาร1

วิชาอุดมการณ์กำลังพลทหารบก1

วิชาอุดมการณ์รักชาติ1

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย

รายวิชาที่มีอยู่


ประเภทของรายวิชา

หมวด1 วิชากิจการพลเรือน 

วิชาการปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
 101*วิชาหลักกิจการพลเรือนรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 102*วิชาประวัติความเป็นมาด้านกิจการพลเรือนบุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้

วิชาฝ่ายอำนวยการด้านกิจการพลเรือน 

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุนสถาบันหลักของชาติ 

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 

วิชากิจการพลเรือนสนับสนุุนพลเรือน 
หมวด2 วิชาการประชาสัมพันธ์ 
 วิชาการประชาสัมพันธ์
 วิชาการสร้างสื่อประชาสัมพันธ์รายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน
 วิชาการสรุปข่าวรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่าน

วิชาการพูดเพ่ื่อการประชาสัมพันธ์ 
 201* วิชาการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์

วิชาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
 202*วิชาสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์

วิชาหลักการประชาสัมพันธ์ 
 203* วิชาหลักการประชาสัมพันธ์

วิชาประชามติกับการสำรวจทัศนคติ 
 204*วิชาประชามติกับการสำรวจทัศนคติ
หมวด3 วิชาการปฏิบัติการจิตวิทยา 

วิชาหลักพื้นฐานการ ปจว. 
 แบบประเมินออนไลน์บทคัดย่อ
 301*วิชาหลักพ้ืนฐานการ ปจว.

วิชาข่าวกรอง ปจว. 
 302*วิชาข่าวกรอง ปจว.

วิชาการโฆษณาชวนเชื่่อ และการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่่อ 
 305*วิชาการโฆษณาชวนเชื่อ และการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่่อ
หมวด4 วิชาเสริมสร้างอุดมการณ์ 

วิชาอุดมการณ์ทางการเมือง 
 วิชา เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยรายวิชานี้ต้องใช้รหัสผ่านบทคัดย่อ
 401*วิชาอุดมการณ์ทางการเมือง

วิชาอุดมการณ์ทหาร 
 402*วิชาอุดมการณ์ทหาร

วิชาอุดมการณ์กำลังพลทหารบก 
 404*วิชาอุดมการณ์กำลังพลทหารบก

วิชาอุดมการณ์รักชาติ 
 วิชาอุดมการณ์รักชาติ

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย 

เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทย  

Skip หลักสูตรการศึกษา/อบรมSkip ประเภทของรายวิชาSkip ปฏิทิน

ปฏิทิน

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 วันนี้ จันทร์, 27 มีนาคม 27 28 29 30 31  
Skip กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม ตั้งแต่ เสาร์, 25 มีนาคม 2017, 04:10AM

ไม่มีอะไรใหม่นับตั้งแต่คุณล็อกอินครั้งสุดท้าย

Skip ค้นกระดานเสวนา

ค้นกระดานเสวนา

จำนวนผู้เยี่ยมชม
web counter
web counter
Skip หน้าหลัก